Phương thức thanh toán

1. Thanh toán tại cữa hàng

Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận hàng

2. Chuyển khoản qua ngân hàng

Tên TK: Nguyễn Thái Phương
Số tài khoản: 007 100 3720 546
Ngân hàng Vietcombank
TP.HCM - Chi nhánh Tân Bình

Tên TK: Nguyễn Thái Phương
Số tài khoản: 1540 104 387 002
Ngân hàng Quân đội - Phòng giao dịch Quận 9 - TP. HCM